De vijf natuurgerichte principes

De vijf natuurgerichte principes

                             1.Energie    2. Prikkeloverdracht    3. Drainage    4. Voeding    5. Levenskunst

1. ENERGIE

Alles om ons heen bestaat uit energie. Zo is er stoffelijke energie die zich bevindt in materie, zoals bijvoorbeeld ons lichaam. Daarnaast bestaat er ook fijnstoffelijke energie die zich bevindt in alles wat niet zichtbaar is, denk hierbij aan de lege ruimte om ons heen, ons energieveld en de chakra’s.

De energiestromen in ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het energetisch systeem zoals de chakra’s en de meridianen, kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal functioneren. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen organen en weefsels ontregeld raken. Indien een energie blokkade de energiestroom afsluit, kunnen er emotionele en fysieke klachten ontstaan. Het heeft daarom prioriteit om geblokkeerde energie weer in beweging te brengen en/of toe te voeren. Zonder energie kan er geen genezing plaatsvinden.

2. PRIKKELOVERDRACHT

De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze lagen wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam goed doorgegeven. Zonder deze goede geleiding kunnen functies van het lichaam stagneren.

3. DRAINAGE

In onze (hectische) maatschappij worden lichaam en geest blast met gifstoffen in geestelijke of stoffelijke vorm. Doordat ons lichaam hiermee wordt verontreinigd, is er veel energie nodig om deze gifstoffen af te voeren. Indien dit niet (voldoende) gebeurt, kan dat zijn weerslag hebben op diverse systemen in het lichaam.

4. VOEDING

Gezonde voeding is nodig om ons lichaam te voorzien van de juiste voedingstoffen die we nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren. Ongezonde voeding of een verkeerd voedingspatroon kan tot diverse gezondheidsklachten leiden.

Naast fysieke vorm van voeding is er ook geestelijke voeding. Zo worden we dagelijks gevoed met uitdagingen, verwachtingen en overtuigingen. Geestelijke voeding kan ook vergiftigend werken.

Denk hierbij aan stress. Door teveel of negatieve input te reduceren en of om te buigen kan er sneller genezing plaatsvinden.

5. LEVENSKUNST

Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn onderling verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast fysieke gesteldheid, ook naar emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen.