De vijf natuurgerichte principes

De vijf natuurgerichte principes

                             1.Energie    2. Prikkeloverdracht    3. Drainage    4. Voeding    5. Levenskunst

De vijf natuurgerichte principes 

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een  holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld  als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt  ervan uit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam.  Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes  geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren als de  werking van het voorgaande principe niet optimaal is. 

  1. Energie 

Alles in en om ons heen bestaat uit energie.
Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis  bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas worden gewerkt aan de  overige principes; prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer  je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet  optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te  zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van  de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.  

  1. Prikkeloverdracht 

De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden  prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook  andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het  zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam.  Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te  kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen,  bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden  doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen  functioneren en herstellen.  

  1. Drainage 

In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door  afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde  lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of  

bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een  overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of  bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige  omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te  scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam  daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het  lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook  niet goed meer worden opgenomen. 

  1. Voeding 

Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is  één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een  scherpe geest. 

Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan  een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin  veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je  constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.  

  1. Geestelijk welzijn 

Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele  aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en  gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook  fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten,  zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de  belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen,  te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in  de toekomt in balans te blijven.