Tarief

Tarief

1. Eerste consult € 65,00
Anamnese, Bio-resonantie meting, Capillair Bloed Onderzoek, behandelplan of advies.

2. Vervolg consult € 55,00
Bio-resonantie meting, Capillair Bloedonderzoek, monitoring.

3. Reflexzonebehandeling € 65,00
Behandeling van de reflexzones, monitoring.
Een reflexzonebehandeling wordt altijd vooraf gegaan door een eerste consult zoals hierboven beschreven.